ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

διόρθωση παραγράφου

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015 9:55 μμ |

Διόρθωση παραγράφου με τη χρήση των εργαλείων word: Ομάδα 1η: Να αντιγράψετε την παρακάτω παράγραφο σε  word  και να τη διορθώσετε λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που σας δίνονται στο τέλος της άσκησης (και σε φωτοτυπία). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από τη γραμμή εργαλείων την “αναθεώρηση” και στη συνέχεια:   1. ορθογραφικός έλεγχος, 2. εισαγωγή σχολίου Επίσης μπορείτε […]

Επόμενη Σελίδα: »