ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Εξ αποστάσεως διδασκαλία: Αρχαία Α’ Γυμνασίου

Κάτω από: εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 11:01 μμ |

Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με την επανάληψη των ρημάτων στον Ενεστώτα και Μέλλοντα Οριστικής  Ενεργητικής Φωνής. Μπορείτε να μπείτε στο ηλεκτρονικό σας βιβλίο στον σύνδεσμο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL102/457/3003,12055/                            Φύλλο εργασίας στα Αρχαία Ελληνικά της Α γυμνασίου Επανάληψη στον Ενεστώτα και Μέλλοντα Οριστικής Ενεργητικής […]

Επόμενη Σελίδα: »