ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

«Γλυκό του κουταλιού»

Κάτω από: λογοτεχνία Β Γυμνασίου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019 12:17 πμ |

  «Γλυκό του κουταλιού» Φύλλα εργασίας Ομαδα 1 . Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα http://www.biblionet.gr/author/2887/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82,_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82,_1940- Δημιουργήστε ένα Power Point στο οποίο θα παρουσιάζετε τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Να δώσετε έμφαση στο περιεχόμενο της ποίησής του και στις συνθήκες που τον επηρέασαν. Να συμπεριλάβετε και εικονογραφικό υλικό που θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Ομάδα […]