ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή

Κάτω από: δραστηριότητες μαθητών | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017 2:07 μμ |

Στο πλαίσιο της “θεματικής εβδομάδας 2017” οι μαθητές των τμημάτων Γ2 και Γ3 εργάστηκαν  ομαδικά διερευνώντας το θέμα: “ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή”.  Αναλυτικότερα, ασχολήθηκαν με τους άξονες: α) γυναίκα και εργασία, β) γυναίκα και οικογένεια , γ) γυναίκα και πολιτική, δ) γυναίκα και ΜΜΕ, ε) γυναίκα και διαφήμιση. Για τη συλλογή πληροφοριών […]