ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Αναφορικές προτάσεις

Κάτω από: νεοελληνική γλώσσα Γ γυμνασιου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017 10:57 μμ |

  Αναφορικές προτάσεις ονομάζονται οι προτάσεις που εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα.   Οι αναφορικές αντωνυμίες είναι οι εξής: α) που β) ο οποίος, η οποία, το οποίο γ) όποιος, όποια, όποιο ή ό,τι (ή οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε) δ) όσος, όση, όσο   Τα αναφορικά επιρρήματα είναι τα εξής: α) όπου, […]

Επόμενη Σελίδα: »