ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΚΟΥΡΤΗ

Αναρτήσεις φιλολογικών εργασιών

Θεωρία Α Λυκείου

Κάτω από: Α' Λυκείου | ΚΟΥΡΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 8:31 μμ |

Συνοχή Η σύνδεση-συνοχή μπορεί να γίνει: Με διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις, π.χ. αλλά, επειδή, … Με επανάληψη μιας λέξης/φράσης, που είναι «κλειδί» είτε της προηγούμενης παραγράφου, περιόδου ή πρότασης είτε αποτελεί τη βασική ιδέα της ενότητας ή του κειμένου. Με αντωνυμία π.χ. «Αυτή η άποψη…», «Μια τέτοια αντίληψη…» κ.λπ.. Μια λέξη ή φράση που εισάγει ερώτημα ή δίνει απάντηση, π.χ. «Τι […]