2014-01-24 19.56.37 2014-01-24 19.56.33 109

Ο Γιώτης Σαραντίδης συγγραφέας του βιβλίου «Η παρακοιλιώτικη φλοκάτη στην παγκόσμια αγορά» μαζί με την επιμελήτρια του βιβλίου Ειρήνη Καρέτα παρουσίασαν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για την βιομηχανία της φλοκάτης που έσβησε. Η παραστατική παρουσίαση, η τεκμηριωμένη παράθεση γεγονότων αλλά και ο απλός και κατανοητός λόγος του κ. Σαραντίδη κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Ευχαριστούμε τον κ. Σαραντίδη για τιμή που μας έκανε παρουσιάζοντας την δουλειά του πριν την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του.