Στο παράρτημα του ΣΔΕ στην Καλλονή πέρα από την εκγύμναση του μυαλού φροντίζουν και το σώμα.