Στα πλαίσια του μαθήματος του Κοινωνικού Γραμματισμού, το ΣΔΕ Καλλονής φιλοξένησε την 19/11/2012 στις εγκαταστάσεις τον Πατέρα Στρατή ο οποίος μας παρουσίασε αναλυτικά τους σκοπούς και τη δράση της ΜΚΟ ΑΓΚΑΛΙΑ.

Συζητήσαμε εκτενώς και σε βάθος ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη (ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης), την ανεκτικότητα, την ηθική, το νομικό – δικαιϊκό σύστημα, την πολιτική πρακτική κα.

Το ΣΔΕ Καλλονής, οι καθηγητές και οι μαθητές του ευχαριστούν θερμότατα τον συγκλονιστικό, για άλλη μια φορά, Πατέρα Στρατή που ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Σχολείου. Ευχαριστούμε θερμά.

Το ΣΔΕ Καλλονής θα συνεχίσει τις προσπάθειές του να εμβαθύνει σε σοβαρά και άμεσα κοινωνικά ζητήματα με την πρόσκληση και άλλων ενεργών πολιτών ώστε να αναπτυχθεί ένα  γόνιμο πεδίο διαλόγου, κατανόησης, γνώσης και επικοινωνίας.