Μια από τις τελευταίες εκδηλώσεις για το σχ. Έτος 2012-13 ήταν η επίσκεψη μας στο κάστρο Μυτιλήνης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων για την απογευματινή άδειας εισόδου καθώς και την εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπούρατζη για την επιμέλεια της επίσκεψης.