Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου έγινε σύλλογος εκπαιδευτών ΣΔΕ Μυτιλήνης. Τα κύρια θέματα του συλλόγου ήταν:

  • Γνωριμία εκπαιδευτών και συζήτηση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου
  • Συζήτηση θεμάτων συμβολαίου μάθησης και επικύρωσης του. Συμβόλαιο μάθησης
  • Παρουσίαση από την Εκπαιδεύτρια Βασιλική Μπούρατζη το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundvigh που θα συμμετέχει το σχολείο