Χαιρετίζουμε τους AEOLISTES για τις εκδηλώσεις τους που δίνουν νότες αισιοδοξίας στην πόλη μας. Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός δεν έχει λογιστική αξία να τον αποκτήσεις στην ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ όπως γράφει η βιτρίνα πίσω.