Από το ΙΔΕΚΕ έγιναν προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το ΣΔΕ Μυτιλήνης και τα παραρτήματα του. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στο ΣΔΕ Μυτιλήνης την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010 και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 ξεκινάν τα μαθήματα στα παραρτήματα Καλλονής και Μύρινας.