Η ιστοσελίδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης μετακινήθηκε:

www.sdem.gr 

 

 

 

var _ga