Με ιδιαίτερη αγάπη είχατε αγκαλιάσει την ηλεκτρονική εφημερίδα του ΣΔΕ Μυτιλήνης. Μετά από διακοπή δύο ετών το www.sdem.gr είναι ξανά πάλι κοντά σας ανανεωμένο, δυναμικό και σε σύγχρονο περιβάλλον.

Μην ξεχνάτε να γυρνάτε να μας διαβάζετε…