Αρχείο κατηγορίας Ubuntu

Οργάνωση Η/Υ σε ομάδες στον Επόπτη

Όλοι χρησιμοποιούμε τον Επόπτη για να ελέγχουμε τους υπολογιστές των μαθητών στην τάξη, όμως πολλοί από εμάς δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που μας παρέχει η εφαρμογή.

Δημοσιεύθηκε στη Ubuntu | Σχολιάστε

Απενεργοποίηση του Screen Reader

Ένα από τα ‘κολπάκια’ που επιστρατεύουν οι μαθητές για να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα στην τάξη, είναι η ενεργοποίηση του Αναγνώστη της Οθόνης.

Δημοσιεύθηκε στη Ubuntu | Σχολιάστε