Ψηφιακά Πιστοποιητικά – Επισκόπηση Διαδικασίας

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποτελούν πλέον μέρος της διοικητικής καθημερινότητας του Σχολείου. Η εξοικείωση με τη χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να παρουσιάσει αρκετές δυσκολίες, οι οποίες όμως αντιμετωπίζονται αν ξεχωρίσουμε τη διαδικασία σε διακριτά βήματα, ανάλογα με τις ενέργειες στις οποίες θέλουμε να προβούμε. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Χρήσιμες Συμβουλές

Στο ιστολόγιο αυτό θα βρείτε μικρές χρήσιμες συμβουλές για ζητήματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή σας (και των μαθητών σας) πιο εύκολη.

Για άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ
μπορείτε να στείλετε mail στο plinet (στο) dipe.ioa.sch.gr
ή να τηλεφωνήσετε στο 2651077697.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Lego WeDo και WeDo 2.0 στο Linux

Αρκετοί συνάδελφοι διαθέτουν στο σχολείο τους πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego (wedo ή wedo 2.0), και συνήθως αναγκάζονται να δουλέψουν στα Windows προκειμένου να το λειτουργήσουν στο εργαστήριό τους. Με τον οδηγό αυτό θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και στο Linux το πακέτο wedo ή wedo 2.0 που διαθέτουμε. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Scratch | Σχολιάστε

Επιδιόρθωση υπολογιστή για τη σωστή λειτουργία του USB token

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ότι το USB token δεν λειτουργεί σωστά, ή δεν αναγνωρίζεται καθόλου από τον υπολογιστή μας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους: Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Ξεκλείδωμα USB token, έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού

Όταν προσθέτουμε την ψηφιακή μας υπογραφή σε ένα έγγραφο, μας ζητάει τον κωδικό πρόσβασης που ορίσαμε κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του ψηφιακού πιστοποιητικού στο USB token. Εάν βάλουμε επανειλημμένα λανθασμένο κωδικό, το USB token θα κλειδώσει και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε, αν δεν το ξεκλειδώσουμε για να ορίσουμε νέο κωδικό. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Ειδικοί χαρακτήρες πληκτρολόγησης (τόνος με διαλυτικά, εισαγωγικά, ευρώ)

Συχνά χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε κάποιο σύμβολο για το οποίο δεν υπάρχει το αντίστοιχο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Όταν γράφουμε Ελληνικά, κάποια λιγότερο συνηθισμένα σύμβολα που μπορεί να χρειαστούμε είναι ο τόνος με διαλυτικά [ ΐ ], το σύμβολο του Ευρώ [ ] και τα ελληνικά εισαγωγικά [ « » ]. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Libreoffice | Σχολιάστε

Οργάνωση Φακέλων με Ημερομηνία στο Όνομα

Συχνά συμβαίνει να έχουμε μεγάλο αριθμό αρχείων και φακέλων, τους οποίους δυσκολευόμαστε να οργανώσουμε. Επειδή όσο αυξάνεται ο αριθμός των αρχείων, τόσο αυξάνεται και η δυσκολία στη διαχείρισή τους, καλό είναι να έχουμε ένα σύστημα που θα μας επιτρέπει την εύκολη ταξινόμησή τους. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Tutorial | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Υπογραφή εγγράφου κειμένου ή υπολογιστικού φύλλου με Ψηφιακό Πιστοποιητικό

Υπάρχουν περιπτώσεις που το έγγραφο που πρέπει να στείλουμε δεν θέλουμε να είναι αποθηκευμένο σε μορφή .pdf, αλλά ένα έγγραφο κειμένου (Libreoffice Writer, Microsoft Word, …) ή ένα υπολογιστικό φύλλο (Libreoffice Calc, Microsoft Excel, …). Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Έλεγχος εγκυρότητας Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Αρκετοί θεωρούν ότι το πλαίσιο με την ψηφιακή υπογραφή που εμφανίζεται μέσα στο έγγραφο είναι εκείνο που πιστοποιεί την εγκυρότητα του εγγράφου. Στην πραγματικότητα όμως το πλαίσιο αυτό αποτελεί απλώς μια οπτική ένδειξη για το γεγονός ότι το έγγραφο συνοδεύεται από ψηφιακό πιστοποιητικό. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Αλλαγή εμφάνισης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σε έγγραφα .pdf

Όταν υπογράφουμε ψηφιακά ένα έγγραφο .pdf εμφανίζεται ένα ορθογώνιο πλαίσιο που περιέχει τα στοιχεία μας με λατινικούς χαρακτήρες, μαζί με λεπτομέρειες για την υπογραφή (ημερομηνία, ώρα, …). Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

Η διαδικασία απόκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού συνοψίζεται με οδηγίες βήμα-βήμα που μπορείτε να βρείτε Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε

Υπογραφή εγγράφου .pdf με Ψηφιακό Πιστοποιητικό

Θεωρούμε ότι έχουμε ήδη φτιάξει ένα έγγραφο (με το Word, το Libreoffice Writer, ή όποια άλλη εφαρμογή), το οποίο θέλουμε να στείλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο σε κάποιον παραλήπτη. Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Ψηφιακά Πιστοποιητικά | Σχολιάστε