Πρόσβαση στο eclass για όσους δεν είναι τοποθετημένοι

Δημοσιεύτηκε στις

(έχει αναφερθεί ότι δεν λειτουργεί για όλους) Με τη λήξη του διδακτικού έτους διακόπτεται η τοποθέτηση για όσους ήταν προσωρινά τοποθετημένοι σε κάποιο…

Περισσότερα

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας μαθήματος στο eclass

Δημοσιεύτηκε στις

Αν θέλετε να κρατήσετε αντίγραφο του μαθήματος, θα πάτε στις ρυθμίσεις του μαθήματος και θα πατήσετε το κουμπί ‘Αντίγραφο Ασφαλείας’ πάνω δεξιά [1].…

Περισσότερα

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (για μαθητές)

Δημοσιεύτηκε στις

  Οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται σε μαθητές / γονείς που καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο…

Περισσότερα

Οργάνωση μαθήματος με Έγγραφα (χωρίς ενότητες) στο eclass

Δημοσιεύτηκε στις

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να ξεχωρίσουν το υλικό τους με ενότητες, μπορούν να υιοθετήσουν άλλες λύσεις, που ίσως θεωρήσουν πιο πρακτικές. Μπορούν πχ…

Περισσότερα

Συγχώνευση πολλαπλών μαθημάτων σε ένα (με ενότητες) στο eclass

Δημοσιεύτηκε στις

Έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη πολλαπλών μαθημάτων στο eclass προκαλεί δυσκολίες στη διαχείριση των μαθημάτων, τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους…

Περισσότερα
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων