Οργάνωση Η/Υ σε ομάδες στον Επόπτη

Όλοι χρησιμοποιούμε τον Επόπτη για να ελέγχουμε τους υπολογιστές των μαθητών στην τάξη, όμως πολλοί από εμάς δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που μας παρέχει η εφαρμογή.

Ένα στοιχείο που θα βοηθήσει αρκετά, ειδικά αν έχουμε και clients που βρίσκονται εκτός της αίθουσας Η/Υ, είναι η οργάνωση των clients σε ομάδες. Αυτό θα μας επιτρέψει πχ να ξεκινάμε τους σβηστούς υπολογιστές από τον επόπτη. Αρχικά οι clients εμφανίζονται όλοι μαζί στο παράθυρο, με ονόματα ltspxxx (όπου xxx είναι ο τελευταίος αριθμός της διεύθυνσης IP του client).

Με την τρέχουσα οργάνωση δεν μπορούμε να δώσουμε ονόματα στους clients, ώστε να γνωρίζουμε ποιο μηχάνημα είναι το καθένα. Αν θέλουμε να ονομάσουμε τους clients θα πρέπει να τους προσθέσουμε σε μια ομάδα.

Στο αριστερό πλαίσιο του Επόπτη βλέπουμε ότι όλοι οι clients ανήκουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα ‘Εντοπίστηκαν’. Για να προσθέσουμε μια ομάδα στο πλαίσιο αυτό, θα πατήσουμε το μικρό πράσινο κουμπάκι [+] στο κάτω μέρος του αριστερού πλαισίου και θα δημιουργηθεί μια ‘Νέα ομάδα’. Δίνουμε όνομα στην ομάδα, πχ ‘Αίθουσα Η/Υ’ και φτιάχνουμε (αν θέλουμε) κι άλλες ομάδες, πχ ‘Τάξεις’, ‘Γραφείο’ κλπ.

Στη συνέχεια, από την ομάδα ‘Εντοπίστηκαν’ θα πρέπει να πιάσουμε με το ποντίκι τους clients που θέλουμε και να τους ρίξουμε στην αντίστοιχη ομάδα. Για να καταλάβουμε ότι έχουμε σημαδέψει σωστά με το ποντίκι, κοιτάμε τον δείκτη που πρέπει να έχει γίνει χεράκι με ένα μικρό [+] από κάτω. Τότε αφήνουμε τον client στην ομάδα που έχουμε επιλέξει.

Αφού προσθέσουμε όσους clients θέλουμε στις ομάδες τους, μπορούμε για κάθε ομάδα να αλλάξουμε τα ονόματα των υπολογιστών από τις πληροφορίες (δεξί κλικ).

Επιπλέον, τώρα που έχουμε οργανωμένους τους clients στις ομάδες τους, μπορούμε να τους βλέπουμε ακόμη κι όταν αυτοί είναι σβηστοί. Με τον τρόπο αυτό έχουμε γενικότερη εικόνα και εποπτεία ολόκληρου του σχολείου.

Σχετικά με Ιωάννης Κυριαζής

Ο Ιωάννης Κυριαζής είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής στα Ιωάννινα.
Είναι διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Την περίοδο αυτή είναι υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ubuntu. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση