Επικοινωνία

Νηπιαγωγείο Παστίδας

Τ.Κ. 85101 Παστίδα

Τηλ:2241047650

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@nip-pastid.dod.sch.gr