Η σπουδαιότητα της  Δανειστικής Βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο

Η προσπάθεια να προωθηθεί ο αναδυόμενος γραμματισμός μέσα από τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του νηπιαγωγείου μπορεί να επιτευχθεί φέρνοντας το νήπιο εσκεμμένα σε επαφή με πρακτικές ανάγνωσης και γραφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση του προφορικού λόγου.

Για αυτό το λόγο η δανειστική βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών  στο νηπιαγωγείο και αποτελεί κύριο μέρος της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος εγγραμματισμού.

Γνωρίζοντας ότι αναπτύσσεται η ανάγνωση και η γραφή από την νηπιακή ακόμα  ηλικία, το οποίο κατά τους ειδικούς παίζει σημαντικότατο ρόλο στην μελλοντική εξέλιξη του μαθητή η δημιουργία βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο είναι καθοριστική

Μεγάλη η συμβολή και των γονέων στη διαδικασία της δανειστικής βιβλιοθήκης καθώς βοηθούν και υποστηρίζουν το έργο του νηπιαγωγείου. Η ανάγνωση των βιβλίων από τους γονείς βοηθά στη δημιουργία προτύπων συμπεριφοράς και είναι μέγιστης σπουδαιότητας στην κατάκτηση του εγγραμματισμού.

Όλα τα παραπάνω όμως δεν θα μπορούσαν να είναι εφικτά αν δεν οργανωθεί η βιβλιοθήκη της τάξης σωστά και ιδιαίτερα αν δεν οργανωθεί από τα ίδια τα παιδιά.

Ρόλος της νηπιαγωγού είναι να δημιουργήσει εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες θα προβληματίσουν και θα αποδώσουν νόημα στην όλη διαδικασία καθώς θα ενθαρρύνει τα νήπια να σκεφτούν να προβληματιστούν και να οργανώσουν τη βιβλιοθήκη τους.

Στο παρακάτω βίντεο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα της όλης διαδικασίας.

Πηγές:

-Γκλιάου, Γουργιώτου. ([χ.χ.]). Η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο ως μέσο για την εκπλήρωση στόχων του προγράμματος σπουδών της Γλώσσας. [Φυλλάδιο]. [χ.τ.]: [χ.ε.].

-Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί  Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης (σε συνεργασία με Ε.Μπασαγιάννη και Π.Κουλούρη), ΠΙ & ΥΠΕΠΘ, ΟΕΔΒ, 2006.

-Χλαπανά, Ε. (2011). Η οργάνωση της γωνιάς της βιβλιοθήκης στην προσχολική τάξη και. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ.4, 123-143.

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση