Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η εμπλοκή των γονέων στο παιδαγωγικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου είναι εξαιρετικά σημαντική.
Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι η συνεργασία και των δύο «κόσμων» των μαθητών μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στην ψυχολογία τους και στην μαθησιακή διαδικασία.¹
Σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού  2011 «όταν υπάρχει συνέχεια μεταξύ των «μαθησιακών» εμπειριών των παιδιών στο σχολείο και έξω από αυτό διευκολύνεται η μεταφορά της γνώσης.»²
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρήσαμε ότι οι γονείς της τάξης μας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διερεύνηση του θέματος που έχουμε αναλάβει έτσι ώστε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία στο σπίτι.
Στα δύο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε πως οι γονείς του 2ου τμήματος (Πρωϊνό -Ολοήμερο)
βοήθησαν στην άντληση πληροφοριών για τις μάσκες της Ασίας,της Αρχαίας Ελλάδας και της Βενετίας
 του προγράμματός μας «Με την μάσκα μου μπορώ..».
Τους ευχαριστούμε πολύ.

Πηγές:
¹ Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ανακτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου  2021 από τη διεύθυνση http://www.pi-schools.gr/preschool_education/odigos/nipi.pdf
¹ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ. Ανακτήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2021 από  http://ebooks.edu.gr/info/cps/27deppsaps_Nipiagogiou.pdf
¹Ντολιοπούλου,  Ε. (2018). Η αλληλεπίδραση νηπιαγωγών-γονέων στον ελληνικό χώρο. Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου, 2021, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18095/16082.
² Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου.Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –Νέο πρόγραμμα σπουδών» (37/8-12-2010 Πράξη του ΣΣ και 33/8-12-2010 πράξη
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Etwinning, Φορώντας την μάσκα μου μπορώ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση