Αρχεία για 21 Απριλίου 2020

Σ.Ε.Ε.Π.Ε. Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Υπόμνημα θέσεων για τη στελέχωση, τα εκπαιδευτικά, οικονομικά, υπηρεσιακά και λειτουργικά ζητήματα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση περιοχής ευθύνης του Σ.Γ.Ε. Βερολίνου »

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ, Όλος ο πλανήτης διανύει μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί διαχειριζόμαστε μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική διαδικασία, για μας και τους μαθητές μας, με πολλές δυσκολίες, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες υποχρεώσεις που δημιουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ψυχολογική, ηθική και παιδαγωγική στήριξη των μαθητών μας.