Αρχεία για 8 Ιουνίου 2017

Νόμος, εγκύκλιοι, διευκρινίσεις και το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων 2017 »

Στις 28/7/2017 αναμένονται οι αποφάσεις τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Παρακάτω δείτε τη σχετική νομοθεσία, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς και το χρονοδιάγραμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων.

Οι διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό »

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ.1888/31-05-2016τ.Β’) η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, τα ειδικότερα  προσόντα, τα κριτήρια , καθώς και τα όργανα επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

ΔΟΕ: Κήρυξη απεργίας – αποχής Όχι στην εφαρμογή της αξιολόγησης μέσα από δήθεν συλλογικές διαδικασίες. Δεν μετατρέπουμε τον σύλλογο διδασκόντων σε όργανο αξιολόγησης – χειραγώγησης »

Με νωπές τις διατάξεις του 4ου μνημονίου που επιβάλλουν σκληρά μέτρα ύψους, σχεδόν, 5 δις ευρώ η κυβέρνηση κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή, με τη μορφή του επείγοντος, το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» το οποίο επί της ουσίας αποτελεί νέο νόμο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων.

Διαδικασία απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό »

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, καθορίστηκε η διαδικασία απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των ειδικότερων προσόντων, των κριτηρίων και του οργάνου επιλογής των υποψηφίων.