Αρχεία για 1 Νοεμβρίου 2016

Μεταφορά 171 θέσεων εκπαιδευτικών Γαλλικής, Γερμανικής, Πληροφορικής από Β/θμια σε Α/θμια »

Με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Χουλιαράκη, μεταφέρονται, κατά κλάδο, εξήντα δύο (62) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, πενήντα πέντε (55) κενές οργανικές θέσεις ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και πενήντα τέσσερις (54) κενές οργανικές θέσεις ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Β. Παληγιάννης: Συμμετέχουμε, Ψηφίζουμε, Στηρίζουμε το θεσμό του Αιρετού »

Στις εκλογές που θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 θα ψηφίσουμε για την ανάδειξη εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπ/σης »

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Α.Π. Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-2016.έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, οι εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ( ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ) θα διεξαχθούν τη Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Σχετικά με τις εκλογές διευκρινίζουμε τα παρακάτω: