Έρευνες έχουν δείξει ότι η διάθεση για ανάγνωση μειώνεται σταδιακά καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και αυτό συνήθως οφείλετε σε έλλειψη ενδιαφέροντος, μαθησιακές δυσκολίες, προτίμηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και γενικά αρνητική στάση […]

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παραδίδει στην σχολική κοινότητα τον Σχολικό Οδηγό, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα διανεμηθεί στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων […]

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΣΧΟΛΕΙΩΝ: "Γνωρίζω τον τόπο μου"

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 το σχολείο μας συμμετείχε σε συνεργατικό πρόγραμμα με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομια του νησιού μας. […]

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018, στο σχολείο μας υλοποιήθηκε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Αν ένα αδέσποτο είχε φωνή…». Οι δράσεις για το πρόγραμμα, υλοποιήθηκαν μέσα και έξω από […]