Θεματικός Κύκλος «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»

Ο τίτλος του προγράμματος που εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του θεματικού κύκλου: «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία» είναι ο εξής: «Ξεναγώ τη Sammy στον τόπο μου». Οι μαθητές μέσω της προσωπικής τους εμπλοκής ανακάλυψαν τον τόπο τους. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στην ιστορία και στα τοπόσημα της περιοχής που ζουν. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές εντόπισαν την Ανωγή της Παλικής και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Επιπρόσθετα, μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποίησαν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες και γνώρισαν βασικές έννοιες και τη λογική του προγραμματισμού, που προσφέρει απλόχερα η εκπαιδευτική ρομποτική.

Οι δεξιότητες που επιχειρήθηκε να καλλιεργηθούν είναι  οι ακόλουθες:

Δεξιότητες μάθησης:

 • Κριτική σκέψη
 • Επικοινωνία
 • Συνεργασία
 • Δημιουργικότητα

Δεξιότητες ζωής:

 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Πρωτοβουλία
 • Παραγωγικότητα
 • Προγραμματισμός
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Υπευθυνότητα

Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης:

 • Τεχνολογικός γραμματισμός
 • Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο
 • Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 • Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες του νου:

 • Στρατηγική σκέψη
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
 • Κατασκευές

Οι μαθητές μέσω του παρόντος προγράμματος «Ξεναγώ τη Sammy στον τόπο μου» είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό και να αξιοποιήσουν μαθησιακά ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, για την επίτευξη ενός εκπαιδευτικού σκοπού. Με την ολοκλήρωση του πρώτου εργαστηρίου, δεσμεύτηκαν ως ομάδα να ξεναγήσουν τη Sammy στον τόπο τους. Αφού οι ίδιοι διαμοιράστηκαν σε ομάδες εργασίας, η κάθε ομάδα ανέλαβε να φωτογραφίσει  συγκεκριμένο τοπόσημο της Ανωγής. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα παρουσίασε και περιέγραψε την φωτογραφία στην ολομέλεια της τάξης και ήταν ανοιχτή σε συζήτηση για διευκρινήσεις. Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε με χειραπτικά υλικά μια ομαδική μακέτα του τόπου των μαθητών με στόχο τον προγραμματισμό της Sammy στον τόπο τους, ακολουθώντας τις προγραμματισμένες εντολές τους. Τέλος, οι μαθητές ανέλαβαν το ρόλο του ξεναγού κάθε φορά που το ρομπότ σταματούσε μπροστά από ένα τοπόσημο της περιοχής της Ανωγής. Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικές φωτογραφίες του εν λόγω Σχεδίου Δράσης.