Θεματικός Κύκλος «Ενδιαφέρω και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη»

Ο τίτλος του Σχεδίου Δράσης που υλοποιήθηκε στο Θεματικό Κύκλο με τίτλο: «Ενδιαφέρω και Ενεργώ – Κοινωνικής Συναίσθηση και Ευθύνη» είναι: «Νοιάζομαι και Δρω». Στόχος του παρόντος Σχεδίου Δράσης, ήταν η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στους μαθητές. Αρχικά, αφού ενεπλάκησαν οι μαθητές με τις έννοιες και τις αξίες που συνδέονται με τον εθελοντισμό, γνώρισαν τα χαρακτηριστικά κάποιων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στη συνέχεια επέλεξαν τον τομέα δράσης τους και πιο αναλυτικά εστίασαν σε εθελοντικές οργανώσεις που δίνουν έμφαση στη φροντίδα αδέσποτων ζώων. Αποφάσισαν στην ολομέλεια να έρθουν σε επαφή με μία τοπική εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στην Παλική και ονομάζεται Lixouri Animal Volunteers. Για την καλύτερη κατανόηση του εθελοντισμού και την απάντηση σε βασικά ερωτήματά τους, αποφάσισαν να πάρουν διαδικτυακή συνέντευξη μέσω βιντεοκλήσης από ένα ευαισθητοποιημένο μέλος της προαναφερθείσας εθελοντικής ομάδας, την κα. Αγλαΐα Βουτσινά. Επιδιώχθηκε παράλληλα  η καλλιέργεια των ακόλουθων δεξιοτήτων:

Δεξιότητες μάθησης:

 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία
 • Κριτική σκέψη
 • Συνεργασία

Δεξιότητες ζωής:

 • Ανθεκτικότητα
 • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Πολιτειότητα
 • Προσαρμοστικότητα

Δεξιότητες των Τ.Π.Ε.:

 • Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy)

Δεξιότητες του νου:

 • Επίλυση προβλημάτων
 • Κατασκευές
 • Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
 • Πλάγια σκέψη
 • Στρατηγική σκέψη

Κατά τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου Δράσης ανιχνεύτηκαν αρχικά οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για την έννοια του εθελοντισμού, μέσω της κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη. Προσεγγίστηκε η έννοια του εθελοντισμού και των χαρακτηριστικών του και έγινε αναφορά σε παραδείγματα εθελοντικών δράσεων. Επιπλέον, προβλήθηκαν βίντεο από τις δράσεις εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται ανά τον κόσμο. Οι μαθητές κατασκεύασαν με χειραπτικά υλικά το «παζλ» του εθελοντισμού, όπου κάθε κομμάτι του παζλ αφορά σε μια έννοια ή αξία που συνδέεται άμεσα με τον εθελοντισμό, η οποία έχει εικαστικά αποτυπωθεί από κάθε μαθητή. Αξίζει να δοθεί έμφαση στο ότι ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων του συγκεκριμένου θεματικού κύκλου, οι μαθητές γνώρισαν την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τη σημαίνουσα αξία του εθελοντή. Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικές φωτογραφίες του εν λόγω Σχεδίου Δράσης.