Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον»

Ο τίτλος του Σχεδίου Δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Θεματικού Κύκλου «Φροντίζω το Περιβάλλον» είναι ο εξής: «Ξέρεις για τα Ηφαίστεια, τους Σεισμούς και τα Τσουνάμι;». Μέσα από τη μελέτη της δομής της Γης, αξιοποιώντας στοχευμένα το υλικό του ΟΑΣΠ, οι μαθητές αναγνώρισαν τα φυσικά φαινόμενα που πλήττουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα και άλλες χώρες του πλανήτη. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης οι μαθητές μέσα από τα βιώματά τους σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα, αναγνώρισαν τις επιπτώσεις τους και τις περιοχές που πλήττονται, μιας και όλοι οι μαθητές ζουν σε ένα νησί που έχει έντονη σεισμικότητα, όπως είναι η Κεφαλονιά και ανέδειξαν τα μέτρα προστασίας. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν να προσεγγιστούν μυθολογικά και επιστημονικά τα φυσικά φαινόμενα μέσα από βιωματικές μεθόδους (θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση και παιχνίδι ρόλων).

Επιδιώχθηκε ταυτόχρονα η καλλιέργεια των ακόλουθων δεξιοτήτων:

Δεξιότητες μάθησης:

 • Δημιουργικότητα
 • Επικοινωνία
 • Κριτική σκέψη
 • Συνεργασία

Δεξιότητες ζωής:

 • Aυτομέριμνα
 • Ανθεκτικότητα
 • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Υπευθυνότητα

Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης:

 • Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας – επικοινωνίας και συνεργασίας

Δεξιότητες του νου:

 • Κατασκευές
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Πλάγια σκέψη
 • Στρατηγική σκέψη

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του παρόντος Σχεδίου Δράσης, οι μαθητές διαμοιράστηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες με στόχο την εικαστική απεικόνιση όποιου μέτρου προστασίας από το σεισμό αποφάσισαν στην ολομέλεια της τάξης. Με την τεχνολογική υποστήριξη του σαρωτή, οι δημιουργίες των μαθητών εισήχθησαν στον υπολογιστή με στόχο να δομηθεί μία ψηφιακή παρουσίαση (.ppt), η οποία στη συνέχεια λεκτικοποιήθηκε με τις φωνές τους που παρουσίαζαν τα μέτρα προστασίας.

Παρατίθενται ακολούθως η ψηφιακή παρουσίαση και ενδεικτικές φωτογραφίες του εν λόγω Σχεδίου Δράσης.

Μέτρα προστασίας για το σεισμό από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης