ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/18466/Δ1/18-2-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών γίνεται με ηλεκτρονικό  τρόπο στην διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

Τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει ο γονέας στη σχολική μονάδα:

Α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.)

Β) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους χωρίς προϋποθέσεις.

Πρόωρη αποχώρηση μαθητών/τριών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Επικοινωνία με την Δ/νση του Ν/γείου:

Tηλ: 2384075130

Hλ. διεύθυνση: mail@nip-promach.pel.sch.gr