ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ETWINNING ΈΡΓΟ, SAFE WATER SKILLS!!!

Tο τρέχον σχολικό έτος, το σχολείο μας συμμετέχει σε πρόγραμμα eTwinning, μια ευρωπαική δράση, μέσω της οποίας, σχολεία από διαφορετικές ευρωπαικές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται, με απώτερο σκοπό να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το έργο στο οποίο συμμετέχουμε είναι το “safe water skills, που αφορά στην εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών σε θέματα ασφαλείας στο νερό, τη θάλασσα, το κολυμβητήριο, τα υδάτινα σπορ και άλλες υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής.Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαθεματικό, του οργανισμού “safe water sports”, που διατρέχει όλους τους τομείς του Αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και συνδυάζει τη μάθηση με την ψυχαγωγία. Σκοπός του οργανισμού είναι η πρόληψη ατυχημάτων που γίνονται στο υδάτινο περιβάλλον, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απόλαυση των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις, που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και αλλαγή της στάσης  και συμπεριφοράς των παιδιών.


στην παραλία και απεικόνιση επίπεδου διανυσματικού επιπέδου 186710553
ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ 11 ΛΑΘΗ page 0001 1024x725

πηγές εικόνων:1) gr.dreamstime.com  2) supermanmasblog.gr