Οι 4 σταγόνες!!!

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων Βορεινού, Γαρεφείου, Ξιφιανής, Προμάχων, Σωσάνδρας και Χρύσας- Τσάκων, που αποτελούν το δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων της 13ης ομάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ( βάση του νόμου 4547/12-6-2018, άρθρο 48), δημιούργησαν, με σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία, μία αυτοσχέδια ιστορία , με αφορμή τον κύκλο του νερού. Η ιστορία ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο Ξιφιανής και «περνώντας» από τα Νηπιαγωγεία Χρύσας – Τσάκων, Σωσάνδρας, Βορεινού, Γαρεφείου, καταλήγει στο Νηπιαγωγείο Προμάχων. Κάθε σχολείο ανέλαβε και την εικονογράφηση του τμήματος της ιστορίας που δημιούργησε. Το αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής προσπάθειας είναι εξαιρετικό! Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό!

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ (2)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ