1ο Στάδιο – Περιβαλλοντική Επιτροπή

Σε προηγούμενο άρθρο μας, αναφέραμε τη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στο διεθνές δίκτυο , ‘οικολογικά σχολεία’. Πρόκειται για ένα εγκεκριμένο, από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων, πρόγραμμα, με συντονιστικό φορέα τη Δ/νση ΒΒάθμιας εκπαίδευσης Β΄Αθήνας και εθνικό χειριστή την Ελληνική Εταιρία, Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Διεθνής συντονιστής του δικτύου είναι το fee , Ίδρυμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (foundation for Environmental Education).

Το θέμα που θα αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια του έτους είναι το Τρέχει, τρέχει το νερό’ και θα ολοκληρωθεί μέσα από 7 βήματα/στάδια, όπου οι μαθητές έχουν τον κύριο ρόλο.

Η δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει το ταξίδι του σχολείου προς την αειφορία και τα μέλη που την απαρτίζουν είναι τα εξής:

1. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΑΝΟΥ Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Βαθμιας Εκπαίδευσης.

2.ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Προϊστάμενη, υπεύθυνη του προγράμματος

3. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Νηπιαγωγός 1ου τμήματος

4. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Νηπιαγωγός 2ου τμήματος

5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

6. ΚΑΡΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ προσωπικό καθαριότητας

7. ΆΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Εκπρόσωπος γονέων στο σχολικό συμβούλιο

8. ΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ εκπρόσωποι κάθε τάξης, που εκλέχθηκαν με δημοκρατικές διαδικασίες

Ο ρόλος της επιτροπής  είναι καθοριστικός για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα:

– εξασφαλίζει την εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

– καθοδηγεί τη διεξαγωγή της έρευνας – περιβαλλοντικού ελέγχου του σχολείου, διαμορφώνει το σχέδιο δράσης και παρακολουθεί την εφαρμογή του σε όλα τα στάδια

αναλαμβάνει την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και

– είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής, κατά το το τρέχον σχολικό έτος, θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της πλατφόρμας webex, λόγω των μέτρων για τη μη διασπορά του covid-19.

Τέλος, η Περιβαλλοντική Επιτροπή είναι ένα όργανο που υπηρετεί:

– τη Δημοκρατία

– την εκπαίδευση των μαθητών στο διάλογο και τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές πρακτικές

– την ανάδειξη ενός νέου ρόλου των παιδιών στη σχολική ζωή.