Επικοινωνία

1ο Nηπιαγωγείο Κιτσίου

email: mail@nip-kitsiou.att.sch.gr
τηλ: 2109653495