Το Νηπιαγωγείο μας

Στο νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2023-2024 λειτουργεί Βασικό Υποχρεωτικό πρόγραμμα (τμήμα Ν1 και Ν2) και ένα Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα

Ωράριο λειτουργίας:

Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα  8.15-13.00 μ.μ.

Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα 13.00-16.00 μ.μ.