Συνεργαζόμενοι Φορείς

1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  Ανατολικής Αττικής

Εδώ μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής με το οποίο συνεργάζεται το νηπιαγωγείο μας.Λήψη αρχείου