Εργαστήρια δεξιοτήτων

ED

Ένταξη των εργαστηρίων στο καθημερινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και  υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ» (Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»: Τρεις (3) διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Οι  νηπιαγωγοί έχουν την ευελιξία να επιλέγουν ανάλογα με το πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας, τα ενδιαφέροντα των νηπίων και τη θεματική που διαπραγματεύονται στην τάξη.

Το σχέδιο δράσης στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που εκπονεί η σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2023-24

Οκτώβριος-Νοέμβριος 

Θεματικός Άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Αλληλοσεβασμός- Συνεργασία, «Μαζί τα πάμε καλύτερα»

Λέξεις κλειδιά:  αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση.

 

Δεκέμβριος-Ιανουάριος

Θεματικός Άξονας: Ζω καλύτερα- Ευ ζην

Προστασία από Ατυχήματα, «Ας προσέχω ατυχήματα μην έχω!»

Λέξεις κλειδιά:  πρόληψη και προστασία,  αυτομέριμνα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια  στο σπίτι,  πρώτες βοήθειες, διασώστες

 

Φεβρουάριος-Μάρτιος

Θεματικός Άξονας: Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

«Μαγνητικές Περιπέτειες»

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός, καινοτομία.

 

Απρίλιος-Μάιος

Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον

Δάση-Πολιτική Προστασία,  «Αποστολή: Σώσε τον πλανήτη!»      

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση,  φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων και αειφορία.

 

CC BY-NC 4.0 Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση 4.0.