ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα τροποποίησης ώστε να ανταποκριθούν στις ικανότητες των παιδιών. Η εισαγωγή γίνεται πάντα σταδιακά (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος) ώστε να διακρίνονται καλύτερα με στόχο να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων. Η έκφραση του προσώπου και του

 » Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σας παρουσιάζονται  κοινωνικές ιστορίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε κοινωνική ιστορία πρέπει να προσαρμόζεται και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, την ιδιοσυγκρασία και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί την συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται με την εκπαίδευση του παιδιού.

 » Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Β’ ΜΕΡΟΣ

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) – Για προχωρημένους

Τα άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται την κοινωνική πλευρά του κόσμου με τον ίδιο τρόπο που τον αντιλαμβάνονται όσοι δεν ανήκουν στο Φάσμα και να μην αναπτύσσουν

 » Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α’ ΜΕΡΟΣ

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) – Για αρχάριους

Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες; Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες

 » Διαβάστε περισσότερα