ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α’ ΜΕΡΟΣ

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) – Για αρχάριους

Τι είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες; Είναι μία μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για εξατομικευμένα κείμενα που προσφέρουν στο άτομο ακριβείς πληροφορίες για καταστάσεις και δεξιότητες που δυσκολεύουν το συγκεκριμένο άτομο. Οι Κοινωνικές Ιστορίες περιέχουν οπτικοποιημένο υλικό, για τη διευκόλυνση της κατανόησής του από το άτομο στο οποίο απευθύνεται.

Tι δεν είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες; Οι Κοινωνικές Ιστορίες δεν είναι μία σειρά κανόνων τους οποίους το άτομο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού οφείλει να ακολουθήσει. Αν μία ιστορία έχει εμπεριέχει λέξεις, όπως «πρέπει να…», τότε σίγουρα δεν είναι Κοινωνική Ιστορία.

Ποιος είναι ο στόχος μίας Κοινωνικής Ιστορίας; Ο βασικός στόχος μίας Κοινωνικής Ιστορίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Στόχος μίας Κοινωνικής Ιστορίας θα είναι να δώσουμε στο άτομο τις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να έχει μία βελτιωμένη κατανόηση μίας κοινωνικής κατάστασης. Δηλαδή, να τον βοηθήσουμε να ανακαλύψει τον κρυμμένο κώδικα των κοινωνικών καταστάσεων. Η βελτιωμένη κατανόηση της κοινωνικής κατάστασης μπορεί τελικά να οδηγήσει το άτομο σε πιο κατάλληλες συμπεριφορές. Οι Κοινωνικές Ιστορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να επιβραβεύσουμε το άτομο για μία υπάρχουσα συμπεριφορά καθώς και για να το προετοιμάσουμε, δίνοντάς του τις σχετικές πληροφορίες, για κάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί (για παράδειγμα για ένα ταξίδι που η οικογένεια σχεδιάζει να κάνει ή για μία εκδρομή που θα κάνει με το σχολείο του).

Ποια θέματα μπορεί να προσεγγίσει μία Κοινωνική Ιστορία; Η μέθοδος των Κοινωνικών Ιστοριών μπορεί να προσεγγίσει μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως τα συναισθήματα, η συμπεριφορά, η φιλία, η σχολική βία, δεξιότητες παιχνιδιού κ.ά.

Αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποδεικνύεται από την πληθώρα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί και την επιβεβαιώνουν. Πρόκειται λοιπόν για ερευνητικά τεκμηριωμένη (evidence based) μέθοδο παρέμβασης σε άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού.

Πώς γράφουμε μία Κοινωνική Ιστορία; Η συγγραφή μίας Κοινωνικής Ιστορίας οφείλει να ακολουθεί τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί από την εισηγήτρια της μεθόδου των Κοινωνικών Ιστοριών, Carol Gray. Επομένως, ένα κείμενο το οποίο περιγράφει μία κοινωνική κατάσταση, αλλά δεν ακολουθεί τα συγκεκριμένα κριτήρια, αν και μπορεί να είναι βοηθητικό για το άτομο, δεν είναι Κοινωνική Ιστορία.

Συγγραφέας:

  • Μαράνια ΓκιόκαΕιδική Παιδαγωγός (MSc), Επιστημονικά Υπεύθυνη: Social Skills Project

Πηγή https://www.noesi.gr/book/intervention/social-stories

Αφήστε μια απάντηση