ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-21

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά τις 31 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή /ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το σχολικό έτος 2020-21, εγγράφονται στα νηπιαγωγεία μαθητές/τριες, γεννημένοι/ες το 2015 και το 2016.
Oι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής ή σε Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία δεν εξυπηρετούνται μέσω του Πληροφοριακoύ Συστήματος «Πρώτη Εγγραφή» και οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να απευθύνονται κατ’ ιδίαν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
α. Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση
β. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
γ. Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο, διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΔΕΚΟ, τηλεφώνου).
δ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότιέγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
ε. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

Αφήστε μια απάντηση