18 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

18 Μαΐου Παγκόσμια ημέρα Μουσείων…

Προτού  πάμε να επισκεφτούμε μερικά από τα μουσεία της Κεφαλλονιάς και ανακαλύψουμε μερικούς από τους θησαυρούς που κρύβουν, πάμε πρώτα να δούμε μερικούς από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε μέσα στο χώρο ενός μουσείου.Λήψη αρχείου

Στο Αργοστόλι βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου όπου φιλοξενούνται ευρήματα από τις προϊστορικές και αρχαίες θέσεις του νησιού.

Επίσης στο Αργοστόλι βρίσκεται το  Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, που στην συλλογή του παρουσιάζεται και αναδεικνύεται η κοινωνική ιστορία της Κεφαλονιάς τα τελευταία 500 χρόνια.

Το Μουσείο Ραδιοφώνου -Τηλεπικοινωνιακού Υλικού .Περισσότερα από 270 επιτραπέζια ραδιόφωνα που όλα λειτουργούν κανονικά, φιλοξενούνται στο Μουσείο Ραδιοφώνου – Τηλεπικοινωνιακού Υλικού, που ιδρύθηκε το 1995 από τον ιδιώτη συλλέκτη και ραδιοερασιτέχνη Χαράλαμπο Μακρή.

Στο Ληξούρι βρίσκεται η Δημόσια Πετρίτσειος Βιβλιοθήκη <<Ο Δαμωδός>> Περισσότεροι από 1400 τόμοι παλαιών βιβλίων, γεμίζουν τα ράφια της δημόσιας βιβλιοθήκης του Ληξουρίου. Φιλοξενεί ακόμη συλλογές από άμφια και σπάνια βιβλία.

Στα Μακρυώτικα βρίσκεται το Μουσείο Ελιάς.

Στα Φαρακλάτα βρίσκεται το Μουσείο Ηλεκτρισμού.

Στο Φισκάρδο βρίσκεται το Ναυτικό Μουσείο. Ολόκληρος ο σκελετός μιας φάλαινας είναι το εντυπωσιακότερο έκθεμα του Ναυτικού και Περιβαλλοντικού Μουσείου.

Για να δούμε αν μπορείτε να βρείτε τα Μουσεία στο χάρτη της Κεφαλλονιάς

Μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω χάρτη μερικά από τα Μουσεία της Κεφαλλονιάς που αναφέραμε παραπάνω? Ψάξτε για τις ονομασίες της περιοχής που βρίσκονται στο χάρτη όπως Αργοστόλι , Ληξούρι , Μακρυώτικα , Φισκάρδο , Φαρακλάτα ή ψάξτε για τα πράσινα αστεράκια.

Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι για τα μουσεία από τη Λιλιπούπολη

https://youtu.be/6LOkRjUCgRQ

Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε το δικό μας άγαλμα από σύρμα και πλαστελίνη.

Θα χρειαστούμε τη βοήθεια του μπαμπά ή της μαμάς . Με ένα σύρμα θα φτιάξουν το σκελετό ενός αγάλματος , μπορείτε να το κολλήσετε σε μία πέτρα και στη συνέχεια με την πλαστελίνη μπορείτε να κρύψετε το σύρμα και να δημιουργήσετε το δικό σας άγαλμα που μπορείτε να το εκθέσετε παρέα με άλλα στο δικό σας Μουσείο.

Μπορείτε τώρα να γράψετε και μια λεζάντα κάτω από το έκθεμα σας , όπως ΑΓΑΛΜΑ  ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ και το όνομα σας.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε τα Μουσεία της περιοχής μας και να ανακαλύψουμε μερικά από τα ευρήματα και την κληρονομιά του τόπου μας.

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο Χιονάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται:

Υποχρεωτικά τα νήπια/προνήπια που έχουν γεννηθεί:

α)το 2015

β) το 2016.

Από το σχολικό έτος 2020-2021η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Πριν έρθουν στο νηπιαγωγείο οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα εξής βήματα:

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στο Νηπιαγωγείο Χιονάτων (σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ) εγγράφονται νήπια από τις τοπικές κοινότητες : Χιονάτων ,Βαλεριάνου, Μαυράτων , Αργινίων, Μαρκόπουλου

.

  1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
  2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.  (Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45)Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

*Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις που χρειάζονται. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της  Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Έγγραφα που πρέπει να φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 15 έως 30 Μαϊου)

α) Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Χιονάτων για τα αδέρφια που φοιτούν στο Δημοτικό.

β) Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο.Λήψη αρχείου

 

δ) Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

ε) Γνωμάτευση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

στ)Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας)

* Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο.Λήψη αρχείου

 

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

  • Οι γονείς των νηπίων (2014) για την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο θα παραλάβουν από το νηπιαγωγείο μια Βεβαίωση Φοίτησης την οποία θα πάνε στη συνέχεια στο Δημοτικό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που χρειάζονται.
  • Οι γονείς των προνηπίων (2015), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.

Για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού παρακαλώ για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων όπως έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ:

1.Για τις εγγραφές θα έρχεται μόνο ο ένας γονέας, χωρίς να έχει το παιδί μαζί του.

2.Ο κάθε γονέας θα περιμένει έξω από την είσοδο του γραφείου του σχολείου, μέχρι να τον καλέσω μέσα ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό.

3.Μέσα στο χώρο του γραφείου τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας (1,5 μ.)

4.Παρακαλείστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα που χρειάζονται όταν επισκεφθείτε το νηπιαγωγείο .

 

Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί   τηλεφωνική επικοινωνία. (Τηλ.: 2671081424)

   e-mail νηπιαγωγείου : mail@nip-chion.kef.sch.gr.

 

 

Για να κάνετε την εγγραφή θα μπείτε εδώ:

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ:Λήψη αρχείου

 

Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Κοκκινοπουλου Δήμητρα

 

Η γιορτή της μανούλας!!!

Κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου γιορτάζουν οι μανούλες. Το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή ενός ανθρώπου. Μεγαλώνουμε μέσα της 9 μήνες και συνεχίζει να είναι δίπλα μας για όλη της τη ζωή. Η πρώτη αγκαλιά είναι ανάμεσα στα χέρια της . Μαμά της καρδιάς ή φυσική μαμά ο ρόλος της είναι πάντα ίδιος , να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της , να τα αγαπά , να τα φροντίζει ,να τα προστατεύει και να τα στηρίζει σε κάθε τους βήμα.

Έχω να σας προτείνω δύο βιβλία για να τα διαβάσετε μαζί με τα παιδιά σας.

  • Θα σ’ αγαπώ ότι κι αν γίνει (της Gliori Debi)

Και ένα για τις μανούλες της καρδιάς

  • Η καλή μεγάλη καφετιά αρκούδα βρήκε την ευτυχία (της Έρης Ρίτσου)

Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε ένα δωράκι για τη μανούλα μας.

Στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μία κάρτα που μπορείτε να ζωγραφίσετε και να τη δώσετε στη μανούλα σας

καρτα για γιορτη μαμας

 

Ζήτησε από το μπαμπά σου να σου γράψει σε ένα χαρτάκι τη λέξη ΜΑΜΑ και ότι άλλο θέλεις να της πεις π.χ ΜΑΜΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ και προσπάθησε να το γράψεις κι εσύ όπως μπορείς στο πάνω μέρος της κάρτας . Μέσα στο πλαίσιο που βρίσκεται από κάτω μπορείς να κάνεις μια όμορφη ζωγραφιά για τη μανούλα σου και μέσα στην κάρτα μπορείς να κολλήσεις μια φωτογραφία σου ή μια φωτογραφία που απεικονίζει εσένα παρέα με τη μαμά σου. Και έτοιμο το δωράκι για να της το δώσεις!!!

Τώρα ας ακούσουμε και μερικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τις μανούλες …

https://youtu.be/iRaYItH0_QU

https://youtu.be/Qk6lRLYYUfM

https://youtu.be/qGPW1s8pIDg

Προσπάθησε να μάθεις κάποια από τα παραπάνω τραγουδάκια και να της τα τραγουδήσεις

Ας της ετοιμάσουμε μια έκπληξη ακόμα…

Και επειδή η μαμά φροντίζει κάθε μέρα για εσένα ,φρόντισε σήμερα εσύ για τη μαμά σου. Μαζί με το μπαμπά και τα αδέρφια σου  μπορείτε να της φτιάξετε ένα ωραίο πρωινό ,να της φέρετε ένα όμορφο λουλούδι ,να της στύψετε ένα χυμό από πορτοκάλια που τώρα είναι η εποχή τους .

Βάλτε τις ποδιές σας ,πλύνετε καλά τα χέρια σας και μπείτε στην κουζίνα. Μπορείτε να της ετοιμάσετε φρυγανιές ή ψωμί με βούτυρο και μέλι, να καθαρίσετε ένα φρούτο και με ένα κουπάτ να κόψετε σχέδια π.χ καρδιά. Τώρα αν θέλετε να μπείτε για τα καλά στην κουζίνα μπορείτε να ετοιμάσετε κάτι πιο περίπλοκο. Η μαμά σας σίγουρα θα εκτιμήσει ότι κι αν της ετοιμάσετε , αρκεί μετά να καθαρίσετε το χάος που θα έχει δημιουργηθεί στην κουζίνα.

Σας έχω παρακάτω μια συνταγή για pancakes που μπορείτε να τη διαβάσετε κι εσείς:

Εκτέλεση συνταγής

Σε ένα μπολ προσθέστε το γιαούρτι ,το αυγό ,τη ζάχαρη και ανακατέψτε με ένα σύρμα. Αυτή τη διαδικασία μπορούν να την κάνουν τα παιδιά. Μετά προσθέστε το αλεύρι τη σόδα και ανακατέψτε πάλι με το σύρμα. Βάζουμε ένα αντικολλητικό  τηγάνι στη φωτιά και περιμένουμε να ζεσταθεί ,προσθέτουμε λίγο από το βούτυρο και σε χαμηλή φωτιά ψήνουμε κάθε φορά 2 κουταλιές από το μείγμα μας . Μόλις ψηθεί από τη μία πλευρά γυρίζουμε με τη σπάτουλα να ψηθεί και από την άλλη. Σερβίρουμε με μέλι και κανέλα ή πραλίνα φουντουκιού ότι αρέσει στη μαμά σας.

Καλή σας όρεξη !!!! Και μην ξεχάσετε να βοηθήσετε και στο καθάρισμα.