Παράταση εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D.pdf