Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας από τις 16 Μαρτίου 2021 και για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας, θα λειτουργεί με τηλεκπαίδευση.

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση