Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2021-2022

Αγιάννη Μαρία, Νηπιαγωγός και Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Κουτσούμπα Ελένη, Νηπιαγωγός

Τσιόκου Σωτηρία, Νηπιαγωγός του 2ου Τμήματος

Βαρδακάρη Νικολέτα, Νηπιαγωγός του Ολοήμερου Τμήματος

 

Σχολικό Έτος 2020-2021

Αγιάννη Μαρία, Νηπιαγωγός και Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Αντωνάρα Άννα, Νηπιαγωγός του Ολοήμερου Τμήματος

Μούτσιου Χριστίνα, Νηπιαγωγός του Προγράμματος «Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»

Παπαγεωργίου Γεωργία, Νηπιαγωγός του Προγράμματος «Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»

Ψαράκου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός

 

Σχολικό Έτος 2019-2020

Αγιάννη Μαρία, Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 1ου Τμήματος

Μιχαλέ Μαρία, Νηπιαγωγός του 2ου Τμήματος

Μαραθωνίτη Γεωργία, Νηπιαγωγός του Ολοήμερου Τμήματος

Μούτσιου Χριστίνα, Νηπιαγωγός του Προγράμματος «Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»