Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2019-2020

Αγιάννη Μαρία, Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 1ου Τμήματος

Μιχαλέ Μαρία, Νηπιαγωγός του 2ου Τμήματος

Μαραθωνίτη Γεωργία, Νηπιαγωγός του Ολοήμερου Τμήματος

Μούτσιου Χριστίνα, Νηπιαγωγός του Προγράμματος «Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης»