Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά, για το σχολικό έτος 2022-23

 • Οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο μας, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
 • Οι μαθητές/τριες που θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2022-23, είναι γεννημένοι/ες το 2018 και θα εγγραφούν ως προνήπια.
 • Τα παιδιά που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο δεν χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή
   • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών taxisnet.
   • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το παραλαμβάνετε από Νηπιαγωγείο και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.)
 2. Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (Φωτοτυπία της σελίδας με τα εμβόλια).
 3. Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

  Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

 

Ώρες επικοινωνίας: 8:15-13:30 (Αγιάννη Μαρία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262037022

Δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε νέα πλατφόρμα

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται στις Σχολικές Μονάδες της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ:
https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis

“Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.
Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, καθώς και για την έκδοση της σχολικής κάρτας, μπορείτε να δείτε εδώ:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-10/2021-10-31_EduPass_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_str.pdf

Επισημαίνεται πως αν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν δηλωθεί στη νέα πλατφόρμα, τα παιδιά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Καλή σχολική χρονιά!!!

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε πως το Νηπιαγωγείο μας ανοίγει τις πόρτες για να υποδεχτεί τους αγαπημένους του μαθητές στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα προσέλευσης μαθητών ορίζεται στις 8:15.

Ώρα τέλεσης αγιασμού ορίζεται στις 10:00.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα για τον Covid-19.

Κατόπιν πληροφόρησης από το Γ.Γ.του Υ.ΠΑΙ.Θ., από 08/09/2021-17/09/2021 θα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία για τους μαθητές ,6(έξι) αυτοδιαγνωστικά τεστ για Covid-19, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα.

Κατ’ εξαίρεση για τη Δευτέρα, το τεστ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το απόγευμα και θα γίνει επίδειξη του εγγράφου στις νηπιαγωγούς, πριν την είσοδό τους στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Με εκτίμηση

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

σας προσκαλεί

να συμμετέχετε στη 2η διαδικτυακή εκδήλωση για τα

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

 

Παράταση εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D.pdf

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας από τις 16 Μαρτίου 2021 και για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας, θα λειτουργεί με τηλεκπαίδευση.

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων και Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Αναστολή δια ζώσης λειτουργίας νηπιαγωγείου

Σας ενημερώνουμε πως έπειτα από την ένταξη του νομού Βοιωτίας στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, το νηπιαγωγείο μας αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του από αύριο

4 Μαρτίου ως και τις 16 Μαρτίου 2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινά, μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Το νηπιαγωγείο μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2016 και το 2017.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από

1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης- δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά μέσω:

Email: mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr ή

Tηλεφωνικά στο : 2262037022 (ΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ)

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο των εγγραφών εδώ:

Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 19/2

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 18/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 17/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 16/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 15/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1) Η ώρα αποχώρησης από το νηπιαγωγείο έχει αλλάξει και ως τη λήξη της πανδημίας, τα παιδιά του πρωινού τμήματος θα αποχωρούν στις 13:10, αντί για τις 13:00, σύμφωνα με το  ΦΕΚ με Αριθμ. Φ7/3625/Δ1.

https://blogs.sch.gr/nipagth/files/2021/01/ΦΕΚ.pdf

2) Τις ημέρες που δεν θα έχουμε σχολείο, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω χιονιού, είτε για οποιοδήποτε λόγο, θα πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση, ακολουθώντας το υπάρχον πρόγραμμα. (Από τις 14:10 έως τις 16:20)

3) Για τις ημέρες που έκτακτα δεν θα λειτουργεί το νηπιαγωγείο θα ενημερώνεστε καθημερινά με email, στο email που μας έχετε δηλώσει, όπως επίσης και από το μπλογκ του σχολείου, το οποίο ενημερώνεται σχετικά. (https://blogs.sch.gr/nipagth/)

Λειτουργία νηπιαγωγείου 20/01

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, το νηπιαγωγείο μας αύριο 20 Ιανουαρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ίσχυε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Λειτουργία σχολικής μονάδας την Τρίτη 19/1

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου Τανάγρας, το νηπιαγωγείο μας αύριο, Τρίτη 19 Ιανουαρίου, δεν θα λειτουργήσει, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Καλή χρονιά!

Ευχόμαστε σε όλους

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!

Με υγεία, ευημερία και αγάπη!!

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, το νηπιαγωγείο μας θα λειτουργήσει ξανά στις 11 Ιανουαρίου, εάν η εβδομάδα που έρχεται έχει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων.

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείου

Αγαπητοί γονείς,

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.

Το Νηπιαγωγείο μας θα καταρτίσει πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα είναι υποχρεωτική, η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30’ (μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Η έναρξη της τηλεκπαίδευσης ορίζεται για την Τετάρτη  18/11/2020.

Δείτε το ΦΕΚ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

https://blogs.sch.gr/nipagth/files/2020/11/ΦΕΚ-Σύγχρονη-εξ-αποστάσεως-εκπαίδευση.pdf

Δείτε 12 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις  για τη λειτουργία Δημοτικών και Νηπιαγωγείων από Δευτέρα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως ο αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 14-9-2020 στις 11:45

στον προαύλιο χώρο του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ.

Παρακαλούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά θα φοράμε ΜΑΣΚΑ και θα τηρούμε τις απαραίτητες αποστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Μετά τον αγιασμό θα συζητήσουμε σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.

Σας ευχόμαστε μια καλή, δημιουργική και ήρεμη σχολική χρονιά!!

 

Επιστροφή!!

Καθώς σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, κρίνεται απαραίτητο τα παιδιά να ενημερωθούν αρχικά από την οικογένεια και έπειτα από το σχολείο, σχετικά με τα νέα μέτρα που θα πρέπει να ακολουθούμε στη νέα μας κανονικότητα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο και να τα συζητήσετε με τα παιδιά:

Εναλλακτική προσέγγιση

      

        

(πηγή internet)

Παρατηρώντας τις εικόνες τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα με τη σειρά και να κάνουν μια μικρή εξάσκηση στο σπίτι με την βοήθεια των γονέων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Για το σχολικό έτος 2020-2021, οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016.

Αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική εγγραφή θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

 1. Τυπωμένη την αίτηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) αυτής.

2. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια

3. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Το ΑΔΥΜ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

4. Λογαριασμός  ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου

5. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας εφόσον επιθυμείτε το ολοήμερο πρόγραμμα.

6. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο.

Πληροφορίες για ραντεβού, επίλυση αποριών και προσκόμιση δικαιολογητικών:

Email: mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262037022.

Ώρες επικοινωνίας: 09:30 – 12:30

Εγκύκλιος εγγραφών στο νηπιαγωγείο: Εγκύκλιος εγγραφών στο νηπιαγωγείο

Λουλούδια!

Καθώς η Άνοιξη έχει έρθει για τα καλά, παρατηρούμε πως τα λουλούδια στην αυλή μας και στους αγρούς, έχουν αρχίσει να φυτρώνουν και να ομορφαίνουν το τοπίο με τα όμορφα χρώματα και αρώματα τους.

Βγαίνουμε στον κήπο μας ή πηγαίνουμε μία βόλτα στην εξοχή και κόβουμε λίγα λουλούδια, για να τα παρατηρήσουμε.

Όταν επιστρέψουμε στο σπίτι, βάζουμε τα λουλούδια στη σειρά, τα παρατηρούμε, τα μυρίζουμε και τα συγκρίνουμε με την παρακάτω εικόνα:

Παρατηρούμε πως όλα τα λουλούδια έχουν πέταλα, φύλλα, μπουμπούκια, μίσχο και ρίζες.

Παρατηρούμε επίσης πως δεν είναι όλα ίδια, δεν έχουν τα ίδια χρώματα, το ίδιο μέγεθος. Μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ανά μέγεθος, χρώμα, είδος.

Τέλος, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ένα λουλούδι με όλα τα μέρη που το αποτελούν και να αντιγράψουν τις λέξεις στο πλάι.

Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις δημιουργίες σας στο email του σχολείου μας, ώστε να μπορούμε να τις αναρτούμε ανά διαστήματα!

Εναλλακτική προσέγγιση:

 • Τυπώματα λουλουδιών με κομμάτια από σφουγγάρι ή πλαστικό πιρούνι.