Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 19/2

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 18/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 17/02

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 16/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.

Αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου 15/02

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως το νηπιαγωγείο μας αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση από τις 14:10 έως τις 16:20, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθείται.