Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και του προγράμματος ανακύκλωσης που εκπονούμε στο νηπιαγωγείο πραγματοποιούμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ολυμπιακό μουσείο Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα ‘Μαθαίνω για την ανακύκλωση»

  • Πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος;
  • Τι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα;

Στο νέο εργαστήριο του Ολυμπιακού Μουσείου, ανακαλύπτουμε τρόπους για να δημιουργήσουμε μια αειφόρο κοινωνία, με έμπνευση το παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

οθόνης 2022 07 20 194729 1 οθόνης 2022 07 20 194758 

οθόνης 2022 07 20 192020 οθόνης 2022 07 20 192230 

οθόνης 2022 07 20 192303 οθόνης 2022 07 20 192336 

οθόνης 2022 07 20 192530  οθόνης 2022 07 20 192424 

οθόνης 2022 07 20 192623 οθόνης 2022 07 20 192713 

οθόνης 2022 07 20 192748  οθόνης 2022 07 20 192815 1 

οθόνης 2022 07 20 192944 οθόνης 2022 07 20 192859 

οθόνης 2022 07 20 193041  οθόνης 2022 07 20 203414 

οθόνης 2022 07 20 193113  οθόνης 2022 07 20 193157  

οθόνης 2022 07 20 193232  οθόνης 2022 07 20 193258 

οθόνης 2022 07 20 193334 οθόνης 2022 07 20 193416 

οθόνης 2022 07 20 193506 οθόνης 2022 07 20 193534 

οθόνης 2022 07 20 193604 οθόνης 2022 07 20 193642 

οθόνης 2022 07 20 193706 οθόνης 2022 07 20 193732 

οθόνης 2022 07 20 193804 οθόνης 2022 07 20 193829 

οθόνης 2022 07 20 193910 οθόνης 2022 07 20 193948 

οθόνης 2022 07 20 194035 οθόνης 2022 07 20 194107 

οθόνης 2022 07 20 194134  οθόνης 2022 07 20 194200 

οθόνης 2022 07 20 194229 οθόνης 2022 07 20 194258 

οθόνης 2022 07 20 194326 οθόνης 2022 07 20 194359 

οθόνης 2022 07 20 194428 οθόνης 2022 07 20 194519 

οθόνης 2022 07 20 194550  

Όμορφη μέρα, γλυκιά και επιμορφωτική εμπειρία!