Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας αναβιώνουν τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού ξεκινώντας από το αμπέλι μέχρι την εμφιάλωση. Με αλγοριθμικό τρόπο και τη χρήση κώδικα οδηγούνται σε ανώτερα επίπεδα σκέψης , συνεργάζονται και αναπαριστούν την όλη διαδικασία.

thumbnail IMG 8954thumbnail IMG 8956  thumbnail IMG 8959  thumbnail IMG 8961 thumbnail IMG 8964  thumbnail IMG 8963

thumbnail IMG 8965  thumbnail IMG 8968  thumbnail IMG 8966thumbnail IMG 8967thumbnail IMG 8971thumbnail IMG 8972

thumbnail IMG 8973thumbnail IMG 8974thumbnail IMG 8976

thumbnail IMG 8955