Για το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα του σχολείου, διαμορφώνεται ως εξής:

  1.  Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (νήπια και προνήπια) και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τη 13:00 και
  2.  Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τη 13:00 μέχρι τις 16:00.  Σύμφωνα με το άρθρο 11Β Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου, του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), η αποχώρηση των μαθητών/τριών στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται στη 13:00 και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα στις 16.00.