ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1/Θ Νηπ/γείο Αγχιάλου Θεσσαλονίκης

30ης Ιουλίου 23

Τ.Κ 57011

Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου